TEKNISKE FAG

Vi utfører trykktesting innen NS-EN ISO 9972:2015 som er bransjestandarden for nybebyggelse innen TEK 17.

Det er anbefalt å trykkteste to ganger. En når vind- og dapsperre er tett, samt en sluttest når bygget er klart.

ARKITEKTUR

Vår prosjektering innenfor arkitektur går for prosjekter som enebolig, tomannsbolig, tomannsboliger, rekkehus og lignende.

Vi planlegger, utformer og ser til at bygget blir oppført iht. tekniske krav og bestemmelser.

KONTROLL

Vi utfører uavhengig kontroll av våtrom innen tiltaksklasse 1.

Når det etablereres nytt våtrom eller endring av eksisterende sluk og lignende er det krav om kontroll av fuktsiktet, denne kontrollen utfører via elektroniske systemer og befaring.

STATIKK

Vår rolle innen arkitektur innebærer statiske beregninger av tak, bjelkelag og bærende vegger. Vi besørger også korrekt tegningsgrunnlag for brann- og lydvegger og bjelkelag.

Vi dimensjonerer og kalkulerer alle bygg innen tiltaksklasse 1.

ANSVARLIG SØKER

Som ansvarlig søker er vi tiltakshavers representant ovenfor kommunen og all kontakt mellom kommunen, foretakene og tiltakshaver.

Vi utarbeider ramme-, igangsettingstillatelse eller ettrinnsøknad. Og forsørger selvsagt for ferdigattest når tiden er inne.

Søknaden kan omhandle:

Nybygg, tilbygg / påbygg og/eller bruksendring.

3D-VISUALISERING

Vi benytter inovative metoder for å lage flotte, engasjerende illustrasjoner. For et helhetlig bilde av et ferdigstilt prosjekt, leverer vi 3D-visualisering hvor grafikk og bilde er vist.